100BİN Dost

PROJEN?N AMACI

Ülkemizin dört bir kö?esine 100BinDost kampanyas? ile bir dosttan bir dosta hediye edilerek yüz Russell Wilson Womens Jersey binlere ula??lmas?n? amaçl?yoruz. Kutsal kitab?m?z? yani yarat?c?m?z Allahu Teala’n?n biz insanlara gönderdi?i mesajlar?n?, toplumun tüm kesimlerinin kendi anadillerinde idrak edecek ?ekilde okumalar?n?, anlamalar?n? sa?lamay? ve nihayetinde Kur’an-? Kerîm’i Russell Wilson Youth Jersey anlayarak ya?amak için toplumda bir fark?ndal?k olu?turmay? Russell Wilson Kids Jersey hedefliyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir