GEÇ KALMA, ZİNDE KAL PROJESİ BALLIKAYALAR’DA DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE

GEÇ KALMA, Z?NDE KAL PROJES? BALLIKAYALAR’DA DO?A YÜRÜYÜ?ÜNDE

Gençlik ve Spor Bakanl???’n?n 2016/2 y?l? Gençlik Projeleri Destek Program? Kapsam?nda, ?LKÇEV taraf?ndan yürütülen ‘GEÇ KALMA, Z?NDE KAL’ Projesi kapsam?nda gençlere Ball?kayalar Tabiat Milli Park’?nda do?a yürüyü?ü düzenlendi.

Faaliyete, 5 izci lideri ve 25 izci kat?ld?. Do?a yürüyü?ü, renkli görüntülere sahne J.J. Watt Authentic Jersey olurken gençler zorlu tabiat ?artlar?nda yürürken ayn? zamanda da do?an?n doyumsuz güzelli?ine tan?k olma f?rsat?n? yakalad?lar. Do?a yürüyü?ü yenilen yemek, muhabbet ve hat?ra foto?raflar?yla tamamlan?rken gençler unutulmaz bir günü, birlik ve beraberlik içinde tamamlad?.

‘GEÇ KALMA, Z?NDE KAL’ Proje Koordinatörü ve ?LKÇEV Yönetim Kurulu J.J. Watt Womens Jersey Ba?kan Yard?mc?s? Tuncay Ba?o?lu, ”?LKÇEV’DE J.J. Watt Youth Jersey SANA DA YER VAR” temas?yla gençler için ellerinden gelen her türlü faaliyeti gerçekle?tireceklerini belirtip, kat?l?mc? izci ve liderlere te?ekkür ederek, bizi takipte kal?n dedi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir