İLKÇEV , ‘Ayla’  Filmini İzledi

?LKÇEV , ‘Ayla’  Filmini ?zledi

Gençlik ve Spor Bakanl???’n?n 2016/2 y?l? Gençlik Projeleri Destek program? kapsam?nda, ‘GEÇ KALMA, Z?NDE KAL’ Projesi kapsam?nda J.J. Watt Jersey gençlere sinema etkinli?i düzenlendi.
Gençlere yönelik yapt??? etkinlik ve faaliyetlere bir yenisini ekleyen ?LKÇEV, gençlerin talepleri do?rultusunda çe?itli hizmetler gerçekle?tiriyor. Sinema günleri etkinli?i çerçevesinde ?LKÇEV izcileri ve izci liderleri beraber sinemaya giderek de?i?ik bir gün geçirmeleri ad?na film seyretme etkinli?i düzenlendi.

Geç Kalma, Zinde Kal Projesi Koordinatörü J.J. Watt Authentic Jersey ve ?LKÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Ba?o?lu yapt??? aç?klamada; Kore sava?? gazilerini anarak; J.J. Watt Womens Jersey Türk askerinin yüre?inin büyüklü?ünün ve temizli?inin tan?klar? olmas?n? sa?lad?klar?n? söyleyerek, amac? gençli?e hizmet olan ?LKÇEV derne?i de?i?ik etkinliklerle gençlere hayat? sevdirmeyi amaçl?yor. Geziler, kamplar, sinema gibi sosyal ve kültürel faaliyetler k?saca her ?ey onlar için” diye konu?tu.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir