İLKÇEV ÜYELERİYLE İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ.

?LKÇEV ÜYELER?YLE ?ST??ARE Deshaun Watson Womens Jersey TOPLANTISI DÜZENLED?.

Gebze ?lim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derne?i (?LKÇEV) ?sti?are Toplant?s? Düzenledi.

Program ?LKÇEV Ba?kan? Deshaun Watson Youth Jersey Dr.?lhan Kad?o?lu’nun aç?l?? konu?mas?yla ba?lad?.

Üyelerimizin kat?ld??? isti?are toplant?s?nda 2017 y?l?nda yap?lan çal??malar hakk?nda bilgi verildi. Ayr?ca 2018 y?l?nda yap?lmas? dü?ünülen faaliyetlerle ilgili görü? al?? veri?i yap?ld?.

Soru ve cevaplarla geç saatlere kadar devam eden program,yap?lan ikramlarla sona erdi.

Deshaun Watson Kids Jersey wp-image-2253″ src=”http://www.ilkcev.org.tr/wp-content/uploads/2017/12/20171208_202605.jpg” alt=”” width=”5312″ height=”2988″>

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir