İLKÇEV’DEN OKÇULAR TEKKESİNE ZİYARET!!!

?LKÇEV’DEN OKÇULAR TEKKES?NE Z?YARET!!!

Gebze ?lim Kültür Çevre Gençlik ve Spor Kulübü Derne?i (?LKÇEV), Gençlik ve Spor Bakanl???’n?n 2016/2 y?l? Gençlik Projeleri Destek Program? Kapsam?nda ?LKÇEV taraf?ndan yürütülen “Geç Kalma, Zinde Kal” Projesiyle izcilere Okçular Tekkesi Gezisi düzenledi.

2 Aral?k 2017 Cumartesi günü 30 izci ve 10 lider kat?l?m? ile gerçekle?tirilen gezide izciler, Okçular Vakf? misafirli?inde ilk olarak Kemanke? isimli okçuluk müzesi ziyaretinde bulundu. Müze ziyareti ard?ndan vak?f yerle?kesini gezen J.J. Watt Authentic Jersey izciler, ok e?itimi s?n?flar?na inerek ok at??lar? yapt?lar. Okçular Tekkesi gezisi yenilen yemek, muhabbet ve hat?ra foto?raflar?yla tamamland?.

‘GEÇ KALMA, Z?NDE KAL’ Proje Koordinatörü ve ?LKÇEV Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Tuncay Ba?o?lu; ‘?zcilerimize okçulu?un tarihini, e?itimlerini, Okçular Tekkesinin kurulu? amac?n? ö?retmek maksad?yla Okçular Tekkesi ’ne götürdük. Aç?k alanda yap?lan ok at??lar? ile okçuluk sporunu bir nebze tan?ma imkan? bulan izcilerin mutlulu?u gözlerinden okunuyordu. ’dedi.

J.J. Watt Womens Jersey height=”4000″>

J.J. Watt Youth Jersey width=”1500″ height=”1000″>

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir