’’GEÇ KALMA, ZİNDE KAL’’

Gebze İlim, Kültür ve Çevre Kulübü Derneği (İLKÇEV) olarak başvurduğumuz “GEÇ KALMA, ZİNDE KAL” gençlik projsi Gençlik ve Spor Bakanlığı 2016/2 yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

 “GEÇ KALMA, ZİNDE KAL” gençlik projesi kapsamında 40 öğrenci ile 34 hareketlilik yapılacaktır.  

 

Proje Amacı :

Proje ile  Gebze, Dilovası ,Çayırova ve Darıca’da Yaşayan Gençler(%20’si Hafif  Zİhinsel Engelli)  ikamet eden 8-18 yaş arası çocuk ve gençlerin izcilik ve spor çalışmaları ile topluma faydalı, doğaya saygılı ve birlikte yaşama kültürünü benimsemiş, model olabilecek örnek bir gençliği izci and ve türesi ışığında tarihini öğrenen, ata sporlarını tanıyan, kendi öz değerlerine sahip çıkan   sorumlu birey olmalarını sağlamak, toplumsal katılımlarına ve sosyal hayata adaptasyonlarına destek olmak amaçlanmaktadır. Kendilerinin ve ülkelerinin geleceğinde söz ve karar sahibi,  girişimci, özgüveni yüksek, geçmiş ile gelecek arasında köprü olabilecek ideal genç lider adaylarının topluma aidiyet duygularını geliştirmek projenin diğer amacıdır.

            Proje kapsamında yapılacak İzcilik faaliyetleri ile Gebze’de İzcilik için farkındalık oluşturmak, İzcilik, oryantiring,  model uçak,masa tenisi, bilek güreşi ve tarihi Türk okçuluğu gibi diğer spor etkinlikleri ile gençlerin sosyal çevreye uyumlarını sağlamak; Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitim ve tarihi ön plana çıkaran, değerlerini öğrenebileceği gezi, kamp ve eğitimlerle ideal genç olmalarını sağlamak amaçlanmıştır.  

Projenin Konusu :

“Geç Kalma Zinde Kal” projesi ile Gebze İlim Kültür ve Çevre  Kulübü Derneği olarak amacımız; “milli ve ahlaki değerlere bağlı, eğitimli, kültürlü, çevreye duyarlı, yeteneklerinin bilincinde, çağın gereklerine göre donanmış, özgüven sahibi,  izci and ve türesine göre yaşayan, vatanını seven güzel ahlaklı, geçmiş ile gelecek arasında köprü olabilecek gençleri; ülkesine ve milletine yararlı insanlar olmaları için, araştırıcı, keşfedici, birleştirici bir bakış açısıyla yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılacak şekilde yetiştirmektir. Kulübümüz bu amaca ulaşılması noktasında en önemli yöntemin İzcilik ve tarihi değerleri içeren spor ve etkinlikler olduğuna inanmaktadır.

Gebze,Dilovası,Çayırova ve Darıca’da Yaşayan Gençler (%20’si Hafif  Zİhinsel Engelli), 8-18 yaş arası 25  kız 25 erkek çocuk ve gençlerden oluşan toplam 50 kişilik ( 10 tanasi Hafif  Zihinsel Engelli) hedef kitle ile 6  izci lideri kapalı alan eğitimleri yapacak; eğitimler haftada 2 saat olacak şekilde 8 aylık eğitim döneminde program dahilinde 32 haftada tamamlanacak ve Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik temel bilgileri, kişisel gelişim, güzel ahlaki değerler geleneksel Türk okçuluğu eğitimi konuları yapılacak program dahilinde uygulanacaktır.

            Bununla birlikte 5 haftalık süreçte açık alan oryantiring, bilek güreşi, doğa yürüyüşü, Geleneksel Türk okçuluğu eğitimi,masa tenisi,  model uçak ve sosyal faydalı, kültürel gezi çalışmaları yapılacaktır.

            Program dahilinde, otobüslerle İstanbul’un özellikle  tarihi yerleri profesyonel gezi rehberi eşliğinde gezilerek; tarihi kültürel etkinlikler yapılacaktır. Geleneksel Türk okçuluğunun eğitimi de proje kapsamında  kulübümüz organizesinde yaptırılacaktır.

            Ayrıca hedef kitleden olan izcilerin 4 adet kulüp kampına ve Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) milli bilinç kamplarına katılımı sağlanacaktır.

            Böylece Gebze,Dilovası,Çayırova ve Darıca’da İzcilik ve geleneksel Türk okçuluğu yaygınlaşacak, gençler kötü alışkanlıklardan uzaklaşmış, izciliğin ve tarihimizin evrensel prensipleri ile vatanına karşı görevini yapan, İzcilik türesine uyan, başkalarına her zaman yardımcı olan bireyler olarak yetişecektir.Gebze ilçesinde bireysel ve toplumsal anlamda güzel ahlaki değerlerin yaygınlaşması için farkındalık oluşacaktır. Unutmaya yüz tutmuş geleneksel Türk okçuluğunu gençlerimiz öğrenecek ve bu sporu yaygınlaştırarak geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluşturacak değerlerine bağlı tarihini bilen ülkesine ve milletine yararlı insanlar yetişecektir.

Proje Gerekçesi :

Projede gerçekleştirilecek olan kapalı alan ve açık alan izcilik ünite çalışmaları, kamplar, geleneksel Türk okçuluğunun eğitimi ile programın aşağıdaki hedefleri ile birebir örtüşmektedir.   

  • Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkân sağlanması,
  • Gençler arasında, ortak bir amaç etrafında birlikte çalışmanın ve hoşgörünün teşvik edilmesi,
  • Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının teşvik edilmesi,
  • Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi, sosyal uyumun güçlendirmesi,
  • Gençlerin aileleriyle ve toplumla iletişimlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi, özgüvenlerinin, duyarlılıklarının ve yaşadıkları topluma aidiyet duygularının geliştirilmesi,
  • Gençlikle ilgili faaliyetleri bulunan sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi,  
  • Zihinsel engelli gençlerde sosyal uyumun gelişmesi ve akranları ile aynı ortamlarda bulunması.

      Gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, gençlik faaliyetlerine yönelik destek sistemlerinin kalitesinin gelişimine katkı sağlanması,programın hedeflerindendir. Teklif edilecek projelerin bu hedefleri gerçekleştirmesi beklenmektedir.

http://www.gsb.gov.tr/

   

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir