İLKÇEV,Karate Hocaları ve Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi

?LKÇEV,Karate Hocalar? ve Sporcularla ?ftarda Bir Araya Geldi
?LKÇEV, bölgemizde karateye y?llar?n? vermi? karate hocalar? ve sporcularla iftar yeme?inde bir araya geldi.
Milli hakemlerimizden ayn? zamanda, ?LKÇEV yönetim kurulu üyesi Dinçer Ekinci’nin ev sahipli?i yapt??? iftara, milli hakemlerimizden Sedat Kalaçay,Tamer Sülü, Mehmet Erdinç Çelik, milli sporcular?m?zdan Avrupa ve Dünya ?ampiyonu Ha Ha Clinton-Dix Kids Jersey Eray ?amdan,Adem Mazlum,Umut Özer,Murat Y?lmaz, Ufuk ??ler, ve Okan Aksu i?tirak etti. ?ftarda bölgemizde sporun geli?imi, karateciler ve karatedeki ba?ar?lar?m?z üzerine keyifli bir sohbet gerçekle?tirildi. ?LKÇEV Spor Komisyonu Ba?kan? ?rfan ÖZ, ?LKÇEV olarak gençlerin Ha Ha Clinton-Dix Womens Jersey geli?imine katk?da bulunan her türlü faaliyete destek olduklar?n? belirtip sporunda bu yolda önemli kilometre ta?lar?ndan biri oldu?unu söyleyerek iftara Ha Ha Clinton-Dix Youth Jersey kat?lan hocalar?m?za ve sporcular?m?za te?ekkür etti

One thought on “İLKÇEV,Karate Hocaları ve Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi

  1. Böyle güzel ramazan aylarında iftar yemeği verilmesi çok iyi bu güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Organizasyonları düzenleyen ve iftar yemeği verenlerin Allah duvalarını kabul etsin inşallah.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir