Meşale Eğitim Programı Kapsamın da Öğretmenler İzcilikle Tanıştı

Me?ale E?itim Program? Kapsam?n da Ö?retmenler ?zcilikle Tan??t?

Çay?rova Milli E?itim Müdürlü?ü Me?ale E?itim Program? Kapsam?n da ö?retmenler ?zcilik E?itimi Ald?.

Çay?rova Milli E?itim Müdürlü?ü Me?ale E?itim Program? Kapsam?n da  ö?retmenler Çay?rova 15 Temmuz ?ehitler Fen Lisesi  Konferans Salonunda ?LKÇEV ?zci Lideri e?li?inde kamp yeri belirleme, izci dü?ümleri, do?ada yön bulma ve izcili?e yönelik e?itsel oyunlar oynad?.

Me?ale E?itim Program? Kapsam?n da ö?retmenler ve ?LKÇEV izci lideri ile bir araya gelen Çay?rova Milli E?itim Müdürü Azmi TUNÇ, faaliyetler hakk?nda bilgiler verdi. Etkinli?e Çay?rova Milli E?itim Müdürü Azmi TUNÇ ve  Gebze ?lim Kültür ve Çevre Kulübü Derne?i (?LKÇEV) ?zci Lideri Reuben Foster Jersey Tuncay Ba?o?lu kat?l?m sa?lad?. ?LKÇEV, Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? ve ?zci Lideri Tuncay Ba?o?lu yapt??? aç?klamada, ?LKÇEV olarak e?itim faydas?na yap?lan tüm Reuben Foster Authentic Jersey faaliyetlere,ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek,keyifli ve dolu dolu bir gün geçirmelerinde eme?i geçen herkese te?ekkür etti.

Reuben Foster Womens Jersey

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir