Özel Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Özel Çocuklar Doyas?ya E?lendi

?çi?leri Bakanl??? Dernekler Dairesi Ba?kanl??? kapsam?nda desteklenen ve Gebze ?lim Kültür Çevre Reuben Foster Jersey Gençlik ve Spor Kulübü Derne?i(?LKÇEV) taraf?ndan yürütülen ’FARKINDAYIZ, FARKLIYIZ, Z?NDEY?Z’ Projesi kapsam?nda özel gençlere, Gebze Özel E?itim Mesleki E?itim Merkezi Okulu Reuben Foster Authentic Jersey Konferans Salonu’nda seminer gerçekle?tirildi.

?zci Lideri Tuncay Ba?o?lu taraf?ndan yap?lan e?itimde gençlere izcili?in temeli, felsefesi, hayatta kullan?m? ve ya?ama katt?klar? anlat?ld?. Bilgi ve tecrübelerini gençlere aktaran Tuncay Ba?o?lu, kat?l?mdan ve gençlerin performans?ndan oldukça memnun oldu?unu söyledi. ?zci Lideri Tuncay Reuben Foster Womens Jersey Ba?o?lu önderli?inde izcilik oyunlar? ve izcilik mar?lar?yla özel çocuklar doyas?ya e?lendi. E?itim sonras? yap?lan ikramla faaliyet sonland?.

Fark?nday?z, Farkl?y?z, Zindeyiz Proje Koordinatörü Serkan Varen yapt??? aç?klamada; Gebze Özel E?itim Mesleki E?itim Merkezi Okulu Müdürü Dinçer Ekinci’ye katk?lar?ndan ve desteklerinden dolay? te?ekkür etti. Varen, bu seminerin bu zamana kadar gerçekle?tirilen en manal? seminer oldu?unu belirterek, kat?l?mc?lara ve destekleyenlere tekrar te?ekkür etti.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir